logo-intro

Ile pitnej wody zużywamy?

w codziennym życiu na proste czynności i jak dużo moglibyśmy jej zaoszczędzić zastąpić deszczówką, gdybyśmy umieli ją wykorzystać?

ZUŻYCIE W LITRACH NA DOBĘwoda pitna/deszczowa
PICIE I GOTOWANIE3
INNE44
MYCIE PODŁÓG, SAMOCHODU ITP.88
MYCIE NACZYĆ9
HIGIENA OSOBISTA9
PODLEWANIE OGRODU1111
PRANIE1717
KĄPIEL44
SPŁUKIWANIE WC4646

150 litrów
CAŁKOWITE ZUŻYCIE WODY

80 litrów
CZĘŚĆ WODY PITNEJ MOŻLIWA DO ZASTĄPIENIA WODĄ DESZCZOWĄ

Część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową

28 czerwca 2010
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję,
w której dostęp do czystej wody i sanitariatów
uznano za prawo człowieka.
884
milionów ludzi
na Ziemi nie ma dostępy do bezpiecznych źródeł wody.
Spośród tych 884 milionów, 84% (746 mln) ludzi mieszka na obszarach wiejskich.
Około 1,5
miliona dzieci
Ponad 2,6
miliarda ludzi
na świecie żyje bez
dostępu do godnych
warunków sanitarnych
poniżej 5. roku życia umiera
z powodu chorób związanych
z brudną wodą
Około 4 milionów osób

umierających na świecie każdego roku ginie z powodu
chorób wywołanych brudną wodą.

Więcej osób ma własny telefon komórkowy
niż dostęp do jakiejkolwiek toalety.

Na Ziemi tylko 3% całkowitej objętości wody to woda
słodka, z czego większość magazynowana jest
w lodach i lodowcach oraz pod ziemią.
Wody powierzchniowe, które stanowią podstawowe źródło wody pitnej dla ludzi wynoszą ok. 0,007% całkowitych zasobów
wodnych Ziemi (prawie połowa tych zasobów jest magazynowana w Bajkale i Wielkich Jeziorach Ameryki Pn.).

Gdyby objętość wód powierzchniowych
zajęła pół szklanki ...czyli jakieś 100ml

...to całe zasoby wody na świecie wyniosłyby ok.
1428 litrów

Statystyki dotyczące zużycia wody w Polsce
w % całkowitej ilości zużywanej wody